3.85x10既8次方M

我會與你常在

根據大概嘅數據

地球與月球相距3.85x10嘅8次方M

但係月球無遠離過地球

我同你嘅距離原本係0.1米

但係一次吵架

將我同你既距離拉到極遠

因此我同你之間嘅距離拉到比

月球同地球嘅距離更遠